Sunday, September 16, 2007

ေသာတုဇနဘိကၡဳ စာသင္သားရဟန္းမ်ား၏ ေႀကညာခ်က္။


ေသာတုဇနဘိကၡဳ ေႀကညာခ်က္ (၂/၂၀၀၇)

ရက္စြဲ။ စက္တင္ဘာ (၁၅) ရက္၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္။


(၁)။ အာဏာပိုင္မ်ားအေနနဲ ့ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ ့ႀကီးမွ ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္မ်ားအား ျခြင္းခ်က္မရွိ လိုက္နာေတာင္းပန္ရန္ ထပ္မံ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

(၂)။ အာဏာပိုင္မ်ားက လိုက္နာမွဳမရွိပါက ေနာင္ေတာ္တပ္ေပါင္းစုႀကီးမွ ပတၱနိကၠဳဇၨန ကံေဆာင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာတစ္၀ွမ္းလုံးရွိ စာသင္သား ေသာတုဇန ဘိကၡဳမ်ားအေနျဖင့္ ေနာင္ေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းကံေဆာင္ႀကရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။

(၃)။ အာဏာပိုင္မ်ား လာဘ္ထိုးသည့္ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ားအား လက္ခံျပီး ေအာက္လက္ ေသာတုဇန ဘိကၡဳမ်ားအား တင္းႀကပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္သည့္ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားအား ျပင္းထန္စြာရွဳတ္ခ်လိုက္သည္။

(၄)။ အာဏာပိုင္မ်ား ကပ္သည့္ ဆြမ္းကို ပယ္ခ်ျပီး ဆြမ္းခံမထြက္သည့္ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားအား သာသနာ့ အာဇာနည္မ်ား စံေပ်ာ္ရာ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္လိုက္သည္။

(၅)။ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ ့ႀကီးမွ ကံေဆာင္မည့္ ေန ့ရက္ကို ေႀကညာလိုက္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္၊ နယ္အသီးသီးရွိ စာသင္သား ေသာတုဇန ဘိကၡဳမ်ားအေနႏွင့္ တခိ်န္တည္းတြင္ နီးရာသိမ္မ်ားတြင္ ပတၱနိကၠဳဇၹန ကံေဆာင္ျခင္းအမွဳကို ျပဳႀကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ေသာတုဇန ဘိကၡဳျဖန္ ့ေ၀ျခင္း -

(၁)။ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ ့၀င္အားလုံး။
(၂)။ စာသင္သား ေသာတုဇန ဘိကၡဳအဖြဲ ့၀င္မ်ားအားလုံး (အထက္ႏွင့္ေအာက္ျမန္မာျပည္)။

ေသာတုဇန ဘိကၡဳအဖြဲ ့

No comments: